Salgs- og markedstiltak gir størst gevinst når de er proaktive i stedet for reaktive.

Du må derfor ha en klar strategi og jobbe målrettet over lengre tid. Kjernen i vårt arbeid er kunden og kundereisen. Det er kundens behov og opplevelse i møte med selskapet som må være utgangspunkt for utvikling.

Vi gjør deg i stand til å ta gode avgjørelser på bakgrunn av hva som faktisk skaper verdi; for kundene, for brukerene, for de ansatte og for selskapet. På denne måten kan du jobbe lønnsomt på tvers av salg og marked med målbare resultater.

Salto leverer løsninger gjennom alle kontaktpunkter i kundereisen. Ta sats i dag!

Prestasjonsanalyse

Forenklet totaloversikt over salgs- og kundedata som verktøy for å måle effekt og verdi av selskapets salgs- og markedsaktiviteter.

Tjenestedesign

Gir deg kundesentriske og helhetlige tjenester ved hjelp av ulike prosesser og metodikker. Sammen setter vi brukerene i sentrum.

Markedsanalyse

‍Gir vi deg en forenklet totaloversikt over salgs- og kundedata for dit marked

Strategisk markedsføring

Salgs- og markedsstrategi, innholds- og aktivitetsplan og innholdsproduksjon er noen av tiltakene vi bruker i strategisk markedsføring.

Grafisk Design

Våre designere og partnere hjelper deg å oppnå et helhetlig uttrykk og tilleggsverdi til selskapets konsept og strategi.

Vil du finne ut hva som skaper verdi for kundene, brukerene, medarbeidere og selskapet? Ta sats! 

Til toppen!

@ 2020 Salto Norway AS

Salto Norway AS
Vaskerelven 39
‍501 Bergen, NO

Kontakt