Forretningsutvikling og tjenestedesign

The RPA Supervisor manages your digital workforce for you. It acts as an automated controller that drastically optimizes your RPA resources with advanced algorithms and event handling capabilities. All presented in a user friendly web interface providing full control of your RPA operations and excellent live operations and business reporting.

Kundeinnsikt og tjenestekartlegging

Landets tredje største sparebank med en sentral rolle i verdiskapingen på Vestlandet.

Prestasjonsanalyse, kundeinnsikt, tjenestedesign og salgsstrategi

Norges største aktør innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen.

Forretningsutvikling og tjenestedesign

Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark.

Vil du finne ut hva som skaper verdi for kundene, brukerene, medarbeidere og selskapet? Ta sats! 

Til toppen!

@ 2020 Salto Norway AS

Salto Norway AS
Vaskerelven 39
‍501 Bergen, NO

Kontakt