Kursoversikt

Vi deler gjerne vår arbeidsmetodikk med deg! 
Derfor arrangerer vi kurs som fokuserer på praktisk metodikk for arbeid med salg, markedsføring og forretningsutvikling. 

Hvert kurs tar for seg formål, metodikk og praktiske virkemidler for gjennomføring. Vi tilrettelegger våre kurs for din gruppe og ditt arrangement. Anbefalt kurslengde er en dag.


 
 
Kundereise_Salto.png

Kartlegge kundereisen

Som organisasjon er man synlig for kunden i flere faser enn i kjøpsøyeblikket. Det er avgjørende å ha et bevisst forholdt til når og hvordan du kan skape merverdi. 

Gjennom dette kurset gir vi deg verktøy for å definere hvor, når, hvordan og hvorfor du bør kommunisere med kunden for å skape og kapre mest mulig verdi. Denne innsikten er nyttig for å strukturere salgs- og markedsarbeidet, i tillegg til å være en god veiledning for forretningsutvikling og det generelle kundefokuset i organisasjonen. 

Kurset passer for deg som ønsker å strukturere salgs- og markedsarbeidet, se verdileveransen fra et kundeperspektiv og skape et felles fundament for prioriteringer på tvers av salg, marked og forretningsutvikling.


Strategihus_Salto.png

Strategi som praksis

Organisasjonens visjon, misjon, kjerneverdier og strategi blir kun så god som forankringen internt. Hvordan jobber vi mot det strategiske målet i hverdagen? Etterlever vi kjerneverdiene? Er vi enige om hvorfor vi går på jobb hver morgen?

For å oppnå bred forankring i organisasjonen, er det avgjørende at alle medarbeidere forstår hvordan de passer inn og hvilken rolle de spiller på veien mot det strategiske målet. 

Gjennom dette kurset deler vi både kreative og metodiske verktøy for å skape bred forankring, forståelse og et kontinuerlig fokus på organisasjonens overordnede målsetninger. 

Kurset passer for deg som ønsker å skape en strategisk plattform for intern forankring og felles retning for utvikling.


KPI_Prestasjon_Salto.png

Fra KPI til prestasjon

Prestasjon er summen av motivasjon, support og evne. Hvordan motiverer du som leder til prestasjon hos dine medarbeidere? 
En KPI skal fungere som oppfølgingsverktøy for leder, men også som retning og motivasjonsfaktor for de som er forventet å levere på den. Oppmuntrer KPI-ene du har satt til ønsket adferd og gir de rom for å justere aktivitet på bakgrunn av prestasjon?

Gjennom dette kurset belyser vi noen av fallgruvene man må ta høyde for når man definerer KPI-er og viser hvordan disse kan benyttes som verktøy for å skape prestasjonskultur.

Kurset passer for ledere som ønsker å utnytte sine KPI-er som verktøy for å utvikle prestasjonen i sin arbeidsgruppe.


Salto_workshop.png

Hvordan lede en god workshop

En workshop er en praktisk orientert prosess, tilrettelagt for å aktivere kreativiteten i et team. Ved å utfordre deltakernes tankesett, holdninger og adferd kan man finne nye, innovative ideer og løsninger på gitte problemstillinger. Workshop er et nyttig verktøy for intern samhandling. 

En forutsetning for en vellykket workshop er en godt forberedt prosess som lar deltakerne fokusere på oppgaven. Gjennom dette kurset lærer du å planlegge, gjennomføre og følge opp en god workshop.  

Kurset passer for alle som ønsker å drive frem nye ideer, videreutvikle konsepter og motivere til gjennomføring i team.


 
 

Ta kontakt for mer informasjon om våre kurs

Navn *
Navn