KUNDER

Vi i Salto setter pris på å få jobbe med fremtidsrettede aktører med fokus på kontinuerlig forbedring.

Sparebanken Vest

Landets tredje største sparebank med en sentral rolle i verdiskapingen på Vestlandet.

Fjord Line

Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark.

Norsk Byggtjeneste

Største aktør innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen.