Teamet

Vi gjør deg i stand til å jobbe lønnsomt på tvers av salg og marked

Salto Norway er et strategisk markedsbyrå som tar for seg hele prosessen fra utvikling av markedsstrategi til gjennomføring av markedsaktiviteter. Vi gjør deg i stand til å jobbe lønnsomt på tvers av salg og marked – med målbare resultater.

Salgs- og markedstiltak gir størst gevinst når de er proaktive istedenfor reaktive. Du må ha en klar strategi og jobbe målrettet over lengre tid. Kjernen i vårt arbeid er kunden og kundereisen. Det er kundens behov og opplevelse i møte med selskapet som må være utgangspunkt for utvikling.

Anita Martinsen

Strategi og merkevareledelse

Med bakgrunn som markedssjef, Art Director, prosjektleder og designer har Anita solid kompetanse innen strategisk markedsføring og kommunikasjon. Etter flere år som Art Director i reklamebransjen tok hun steget videre til internasjonale aktører som Statoil, DOF og Inwido.

  • Les mer om Anita

Anita har Bachelor innen visuell kommunikasjon fra University of Hertfordshire, samt webdesign og prosjektledelse fra UiB og NTNU.

Anita kombinerer analyse og strategi med en operativ og «hands-on» gjennomføringsevne. Med kunden i sentrum utarbeider hun markedsstrategi og -kommunikasjon på mottakers premisser. Samtidig mener hun at all salgs- og markedsutvikling må være knyttet tett opp mot den overordnede selskapsstrategien. Salgs- og markedsaktiviteter og utviklingsprosjekter må støtte opp under den totale verdiskapingen.

CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGY - MERKEVARELEDELSE - SALGS- OG MARKEDSUTVIKLING

Inga Øystese Hovde

Strategi og forretningsutvikling

Som tidligere leder for forretningsutvikling har Inga drevet forbedringsprosjekter for å utvikle selskap som helhet i møte med markedet. Ved å utfordre silotankegang med formål om å bedre samarbeid og felles verdiskaping, har Inga drevet endringsledelse på tvers av salg, marked, produktutvikling og kundeservice.

  • Les mer om Inga

Inga er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med master i strategi og ledelse. Avsluttende del av masterstudiet fullførte hun ved MBA-programmet til Ivey Business School i Canada.  

Inga fremstiller beslutningsgrunnlag på bakgrunn av store datamengder og benytter sine analytiske, strategiske og mellommenneskelige ferdigheter til å forstå hva som motiverer til prestasjon.

BUSINESS DEVELOPMENT - LEDERRÅDGIVING - STRATEGISK ANALYSE

Helene Henriksen

Design og konseptutvikling

I en digital verden skapes ofte kundes førsteinntrykk gjennom visuelle elementer. Da er det viktig at disse gjenspeiler selskapets evner, visjon og strategi. Det gjelder å løfte blikket og se den store helheten. I sitt tidligere arbeid har hun jobbet med nettopp dette; styrke etablerte merkevarer som gjennom konseptutvikling, grafisk design og strategisk markedsføring

  • Les mer om Helene

Helene har Bachelor i Art Direction og grafisk design fra det italienske universitet NABA i Milano. Samt reklame- og merkevarekommunikasjon fra Høyskolen Kristiania.

Helene tar utgangspunkt i strategi og visjon og utvikler sterke visuelle konsepter for å skape viktig tilleggsverdi for selskapet og kunden.

KONSEPTUTVIKLING - GRAFISK- OG WEBDESIGN - STRATEGISK MARKEDSFØRING - ART DIRECTION

Ønsker du å styrke markedsutviklingen?
Send oss en e-post

Nettsiden er designet og utviklet av Salto Norway AS