17.3.2020

Workshop

En workshop er en praktisk orientert prosess, tilrettelagt for å slippe løs kreativiteten i et team. Ved å utfordre deltakernes tankesett, holdninger og adferd kan man finne nye, innovative idéer og løsninger på gitte problemstillinger.

Workshop kan være et godt verktøy enten du skal arrangere team-building, seminar, konferanse, kick-off eller andre arrangementer der det er behov for å skape engasjement og deltakelse.
En workshop kan brukes til å generere nye ideer, forankre strategi og kartlegge kundeopplevelsen. Vi setter struktur og forslag til varighet på bakgrunn av formål og størrelse på gruppen.

Salto_workshop.jpg

TEMA KAN VÆRE

 • Hvordan nå ut til nye kundegrupper?
 • Hvordan jobbe med strategi i praksis?
 • Hvordan skape samhold og fellesskap internt?
 • Nye og målrettede salg- og markedsaktiviteter
 • Kundeorienterte salgsargumenter
 • Nye konsepter

Det kan være en fordel å hente inn ekstern fasilitator for en kreativ workshop. Initiativtaker og medarbeidere bør frigjøres for å kunne være ressurser og bidragsytere inn i workshopen, fremfor å lede og koordinere. Delta og vær fokusert! La noen andre tenke på tiden, når det er pause og hvordan man skal motivere for engasjement.

SUKSESSFAKTORER FOR EN VELLYKKET WORKSHOP

 • Ta med folk som har ulik bakgrunn og erfaring, gjerne på tvers av avdelinger
 • Konkretiser formål og problemstilling og kommuniser dette i forkant
 • Sett opp aktiviteter som oppmuntrer til engasjement og kreativitet
 • Tilrettelegg for at alle deltakere får bidra underveis
 • Skap god dialog
 • Pass på tiden
 • Definer uttak fra workshopen og konkretiser hvordan dette skal tas videre

Ønsker du hjelp til gjennomføring? Salto skreddersyr din workshop. Vi definerer det strategiske formålet i samarbeid med deg, for deretter å forberede og gjennomføre workshopen med fokus på kommunikasjon og involvering av deltakere.

Publisert:

17.3.2020

I kategorien: 

Workshop