17.3.2020

Markedsanalyse

Kunnskap er makt! Ikke minst når det kommer til kundene dine.

Kjenner du dine kunders preferanser, behov, vaner og kjøpskriterier, gjør du deg selv i stand til å både kommunisere og levere varer og tjenester som løser kundens konkrete problem, akkurat når de er mottakelig for det. Det blir det salg av!

Markedsanalyse_Salto.png

Gjennom gode markedsundersøkelser kan du ta smarte avgjørelser som effektiviserer internt ressursbruk gjennom kunnskap om blant annet:

  • målgruppe
  • kanal
  • geografi
  • budskap
  • salgsfremmende aktiviteter

Markedsinnsikt gir bedre forutsetninger for å utvikle salgs- og markedsstrategier, drive produktutvikling og kontinuerlig vurdere om bedriften må gjøre tiltak for å justere og tilpasse sin forretningsmodell til markedet.

5 GODE TIPS

1. SETT FORMÅL FOR UNDERSØKELSEN

Ikke gjennomfør markedsundersøkelse for undersøkelsens skyld. Vær bevisst på hva du ønsker svar på. Sett av tid, diskuter undersøkelsen internt og still spørsmålet: «Hva ønsker vi svar på og hvorfor»?

2. DEFINER MÅLGRUPPEN

Har du behov for velbegrunnede svar fra en liten, men spesifikk gruppe, eller har du behov for en rekke svar fra et stort utvalg? Er det tilstrekkelig å hente inn informasjon fra eksisterende kunder eller må du gå bredere ut for å få innsikt i potensielle kunder?

3. VÆR OBJEKTIV

Vi har gjerne en formening om hva vi tror resultatet av en undersøkelse skal være før vi har hentet inn svar fra målgruppen. Dette gjør at vi kan komme i fare for å vinkle spørsmålene i retning av vår forventning. Tenk gjennom om spørsmålene dine er objektive slik at svarene reflekterer respondentens synspunkt.

4. BRUK RESULTATENE DINE

Det er her magien skjer! Gi deg selv tid til å analysere svarene fra undersøkelsen for å kunne fatte beslutninger som vil effektivisere din ressursbruk. Er kundene mottakelige for de salgsaktivitetene du gjør i dag? Opplever kunden at leveransen dekker behovet på best mulig måte? Svarene på disse, og lignende, spørsmål vil kunne gi deg retning og eliminere unyttig aktivitet. Har du rom for forbedring i møte med kunden er det ofte enkle tiltak som skal til.

5. ER DU I TVIL? SKAFF HJELP!

Ikke velg bort markedsinnsikt fordi det er tidkrevende å formulere og gjennomføre markedsundersøkelser.

Publisert:

17.3.2020

I kategorien: 

Markedsanalyse