Ta sats!

Salgs- og markedstiltak gir størst gevinst når de er proaktive i stedet for reaktive. Du må derfor ha en klar strategi og jobbe målrettet over lengre tid. Kjernen i vårt arbeid er kunden og kundereisen. Det er kundens behov og opplevelse i møte med selskapet som må være utgangspunkt for utvikling.

Vi gjør deg i stand til å ta gode avgjørelser på bakgrunn av hva som faktisk skaper verdi; for kundene, for brukerne, for de ansatte og for selskapet. På denne måten kan du jobbe lønnsomt på tvers av salg og marked med målbare resultater.

Til toppen!

@ 2020 Salto Norway AS

Salto Norway AS
Vaskerelven 39
‍501 Bergen, NO

Kontakt