Vi hjelper selskaper å forstå hva som skaper verdi

 for kundene - for brukerne - for medarbeiderne - for selskapeT

 

TJENEster

Salgs- og markedstiltak gir størst gevinst når de er proaktive i stedet for reaktive. Du må derfor ha en klar strategi og jobbe målrettet over lengre tid. Kjernen i vårt arbeid er kunden og kundereisen. Det er kundens behov og opplevelse i møte med selskapet som må være utgangspunkt for utvikling.

Vi gjør deg i stand til å ta gode avgjørelser på bakgrunn av hva som faktisk skaper verdi; for kundene, for brukerne, for de ansatte og for selskapet. På denne måten kan du jobbe lønnsomt på tvers av salg og marked med målbare resultater.

 
Prestasjonsanalyse.png

Prestasjonsanalyse

Forenklet totaloversikt over salgs- og kundedata
Verktøy for å måle salgs- og markedsaktiviteter

Kundeinnsikt.png

Kundeinnsikt

Spørreundersøkelse
Kartlegge kundereisen
Personas

Tjenestekartlegging.png

Tjenestekartlegging

Kundeopplevelse
Kartlegge verdistrøm
Kartlegge hovedprosesser for salg og marked

Markedsfoering.png

Strategisk markedsføring

Salgs- og markedsstrategi
Innholds- og aktivitetsplan
Innholdsproduksjon

 

Om oss

Salto er et strategisk markedsbyrå som jobber med salgs- og markedsutvikling ut fra målbare resultater. Vi hjelper selskaper å definere hva som skaper verdi og hvordan man måler denne verdien. Formålet er å gjøre mer av det som fungerer - mindre av det som ikke fungerer.

 

 
Anita_Salto_rund.png

Anita Martinsen

Strategi og merkevareledelse

M anita@saltonorway.no

T +47 988 21 143

Med bakgrunn som markedssjef, Art Director, prosjektleder og designer har Anita solid kompetanse innen strategisk markedsføring og kommunikasjon. Etter flere år som Art Director i reklamebransjen tok hun steget videre til internasjonale aktører som Statoil, DOF og Inwido. 

Anita har Bachelor innen visuell kommunikasjon fra University of Hertfordshire, samt webdesign og prosjektledelse fra UiB og NTNU.

Anita kombinerer analyse og strategi med en operativ og «hands-on» gjennomføringsevne. Med kunden i sentrum utarbeider hun markedsstrategi og -kommunikasjon på mottakers premisser. Samtidig mener hun at all salgs- og markedsutvikling må være knyttet tett opp mot den overordnede selskapsstrategien. Salgs- og markedsaktiviteter og utviklingsprosjekter må støtte opp under den totale verdiskapingen.

Customer Experience Strategy - merkevareledelse - salgs- og Markedsutvikling


 
 
Inga_Salto_rund.png

Inga Øystese Hovde

Strategi og forretningsutvikling

M inga@saltonorway.no

T +47 984 49 858

Inga brenner for den totale kundeopplevelsen og mener at denne starter internt i selskapet. Som tidligere leder for forretningsutvikling har hun drevet forbedringsprosjekter for å utvikle selskap som helhet i møte med markedet. Ved å utfordre silotankegang med formål om å bedre samarbeid og felles verdiskaping, har Inga drevet endringsledelse på tvers av salg, marked, produktutvikling og kundeservice. 

Inga er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med master i strategi og ledelse. Avsluttende del av masterstudiet fullførte hun ved MBA-programmet til Ivey Business School i Canada.  

Inga fremstiller beslutningsgrunnlag på bakgrunn av store datamengder og benytter sine analytiske, strategiske og mellommenneskelige ferdigheter til å forstå hva som motiverer til prestasjon. 

Business Development - Lederrådgiving - Strategisk analyse

 

 

SALTO PÅ INSTAGRAM

Kontakt oss

Vi holder til på TOWER, Christian Michelsens gate 1-3, midt i Bergen sentrum.

Vi holder til på TOWER, Christian Michelsens gate 1-3, midt i Bergen sentrum.

Navn *
Navn